โรงเรียนบ้านทับจาก


หมู่ที่ 4 บ้านบ้านทับจาก ตำบลบางใหญ่
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
โทร. 077-880-007

น้ำประปา การตรวจสอบอาหารและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยของน้ำ

น้ำประปา

น้ำประปา คุณสมบัติของการตรวจสอบอาหารเป็นพิษในกองทัพ แต่ละกรณีของอาหารเป็นพิษ เช่นเดียวกับการเป็นพิษกับสารที่กินไม่ได้เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ถือเป็นเรื่องฉุกเฉิน ดังนั้น การดำเนินการทั้งหมดเพื่อจำกัดขอบเขต ขจัดผลที่ตามมาและตรวจสอบสาเหตุ และเงื่อนไขของเหตุการณ์จะต้องรวดเร็วและชัดเจน ระบบมาตรการเร่งด่วน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ประสบภัย การระบุตัวตนของพวกเขาโดยตรงในแผนกย่อย การเก็บตัวอย่าง

เพื่อการวิเคราะห์ ประวัติอาหาร การตรวจสอบสภาพสุขาภิบาลของห้องอาหาร ข้อมูลทันเวลา รายงานจากผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาทางการแพทย์ที่สูงขึ้น เป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างรวดเร็วของกองกำลัง และวิธีการของสถาบันสุขาภิบาลและระบาดวิทยา เพื่อการกำจัดและป้องกันโรค ก่อนที่พวกเขาจะมาถึง กิจกรรมทั้งหมดจะดำเนินการโดยคำสั่งและบริการทางการแพทย์ของหน่วยทหาร การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

เนื่องจากสาเหตุของการระบาด มักจะยังไม่ได้รับการยืนยันในขณะที่ผู้บาดเจ็บครั้งแรก ไปที่ศูนย์การแพทย์จึงได้ดำเนินมาตรการการรักษาอย่างเร่งด่วน เพื่อขจัดพิษที่ไม่ถูกดูดซึมออกจากทางเดินอาหาร ล้างกระเพาะอาหาร การให้ถ่านกัมมันต์หรือการเผาไหม้ แมกนีเซีย ยาระบายน้ำเกลือ สวนที่มีกาลักน้ำสูงและอื่นๆ ในการกำจัดสารพิษที่ดูดซึมนั้นจะใช้สารขับปัสสาวะบังคับ ปริมาณน้ำ การแนะนำสารละลายไฮเปอร์โทนิกของกลูโคส ยูเรีย แมนนิทอล

น้ำประปา

การรักษาด้วยยาแก้พิษในระยะเริ่มแรก ที่มีประสิทธิภาพตามข้อบ่งชี้ ให้การรักษาตามอาการพร้อมๆ กัน หากไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการทางการแพทย์ที่จำเป็น ณ จุดนั้นได้ ผู้ป่วยจะถูกอพยพไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือสถาบันทางการแพทย์อื่นๆ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัยในห้องปฏิบัติการ ในกระบวนการให้การรักษาพยาบาลในชั่วโมงแรก ของการเจ็บป่วยจำเป็นต้องรวบรวมอาเจียน 10 ถึง 100 มิลลิลิตร อุจจาระ 3 ถึง 5 กรัม ปัสสาวะ 200 มิลลิลิตร

ล้างกระเพาะ 100 ถึง 200 มิลลิลิตร ได้โดยไม่ต้องใช้สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตและก่อนใช้ยาเคมีบำบัด มวลอาเจียนจะถูกทำให้เป็นกลางโดยเร็วที่สุดด้วยสารละลาย 10 เปอร์เซ็นต์ของเบกกิ้งโซดา หากสงสัยว่าเป็นพิษจากแบคทีเรีย เลือด 10 มิลลิลิตร จะถูกนำออกจากหลอดเลือดดำเพื่อการเพาะเลี้ยงเลือด สำหรับการศึกษาทางซีรั่มวิทยา เลือดของผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกทั่วไป 2 ถึง 3 มิลลิลิตรจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการ ยิ่งช่องว่างในเวลาน้อยลง

ตั้งแต่เริ่มมีอาการของโรคไปจนถึงการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ ค่าการวินิจฉัยของหลังยิ่งสูงขึ้น เนื่องจากแหล่งที่มาหลักของการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีไบโอซีโนไบโอติกคือคนป่วยหรือพาหะของบาซิลลัส จึงให้ความสนใจเป็นพิเศษในระบบการควบคุมทางการแพทย์ ด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อติดตามสุขภาพ ของผู้ที่ทำงานในสถานบริการอาหารอย่างเป็นระบบในภาคสนาม ปริมาณและความถี่ของการตรวจสุขภาพของพนักงานในสถาน

บริการด้านอาหารมีไว้เพื่อ ฟลูออโรกราฟขนาดใหญ่ของอวัยวะหน้าอก เมื่อเข้าทำงานในอนาคต 1 ครั้งต่อปี ทดสอบการขนส่งของเชื้อโรคของโรคติดเชื้อในลำไส้ 3 ครั้งโดยมีช่วงเวลา 1 วันเมื่อเข้าทำงาน ในอนาคต 1 ครั้งต่อไตรมาสหรือตามข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา การศึกษาอุจจาระสำหรับหนอนพยาธิ เมื่อเข้าทำงาน ในอนาคต ตามข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา จากท่อปัสสาวะสำหรับเชื้อหนองใน เมื่อเข้าทำงานในอนาคต 1 ครั้งต่อปี

การตรวจเลือดสำหรับซิฟิลิสเมื่อเข้าทำงานในอนาคต 1 ครั้งต่อปี การตรวจเลือดสำหรับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและเอชไอวี เมื่อเข้ารับการทำงาน ในอนาคตตามข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา การตรวจโดยแพทย์ผิวหนังเมื่อเข้าทำงานในอนาคตปีละครั้ง ในกระบวนการทำงานมีการตรวจสุขภาพของพนักงาน ในสถานบริการอาหารสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทันทีก่อนการฝึกภาคสนาม พนักงานทุกคนในสถานบริการอาหาร จะได้รับการตรวจสุขภาพพิเศษ

ตรวจหาการขนส่งของโรคติดเชื้อในลำไส้ การจัดหาทหารพร้อมน้ำและการสนับสนุนด้านสุขอนามัย น้ำประปา ของทหารชุดของมาตรการที่ดำเนินการโดยกองกำลัง และวิธีการที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อจุดประสงค์นี้ เพื่อให้กองทหารมีน้ำในปริมาณที่ต้องการและคุณภาพที่กำหนดไว้ ในบรรดามาตรการที่รับรองความพร้อมด้านสุขภาพ และการต่อสู้ของทหารนั้นแหล่งน้ำเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญ เงื่อนไขในการส่งกำลังพลในค่ายทหารและบนเรือ กิจกรรมการฝึกการต่อสู้บนบก

ซึ่งรวมถึงการสำรวจแหล่งน้ำ อุปกรณ์การรับน้ำและจุดจ่ายน้ำ การปรับปรุงคุณภาพ การขนส่ง การจัดเก็บและการส่งมอบน้ำให้กับบุคลากร ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมทางการแพทย์ เกี่ยวกับการจัดระบบน้ำประปาสำหรับบุคลากร การทำให้บริสุทธิ์และการฆ่าเชื้อในน้ำ ในเวลาเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ดำเนินการตามหลักการดังต่อไปนี้ สงครามขนาดใหญ่นำไปสู่มลพิษมหาศาล

แหล่งน้ำในช่วงสงครามอาจมีการปนเปื้อนพิเศษ ของแหล่งน้ำด้วยสารกัมมันตภาพรังสีและเคมี ชีวภาพ ซึ่งคงคุณสมบัติที่สร้างความเสียหายไว้เป็นเวลานาน เมื่อจัดน้ำประปาให้กับกองทัพ กองกำลัง ประการแรกจะใช้โครงสร้างการรับน้ำนิ่งของการตั้งถิ่นฐานและค่ายทหาร เมื่อส่งกำลังทหารในสนามและกำลังพลเคลื่อนย้าย แหล่งน้ำต่างๆ จะถูกใช้ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำ และความพร้อมอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้วิธีการทางเทคนิค

อุปกรณ์ทำน้ำให้บริสุทธิ์แบบพกพา และการเตรียมทางการแพทย์ การกระทำในอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ภูมิอากาศที่รุนแรงและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ปิดที่มีองค์ประกอบที่สร้างความร้อนจำนวนมาก ภายใต้ความเครียดทางร่างกายและจิตใจที่สูงจะเพิ่มความต้องการน้ำดื่มคุณภาพสูง สำหรับบุคลากรอย่างมาก ปริมาณการใช้น้ำและการสูญเสียน้ำนั้นเกี่ยวข้องโดยตรง กับความเข้มข้นของการเผาผลาญพลังงาน โภชนาการ การพัฒนาของโรคติดเชื้อ อาการมึนเมา

การบาดเจ็บจากรังสี ตัวอย่างเช่น ในโรคที่มาพร้อมกับอุณหภูมิร่างกายที่เพิ่มขึ้นเป็น 38.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป การสูญเสียน้ำอาจอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.0 ลิตรต่อวัน ด้วยอหิวาตกโรคหรือโรคบิดที่มีอาการท้องร่วงมากมาย เนื่องจากการกระทำของสารพิษหรือกระบวนการอักเสบในผนังลำไส้ทำให้สูญเสียของเหลวออกจากร่างกายตั้งแต่ 5.0 ถึง 10.0 ลิตรต่อวัน ร่างกายสูญเสียของเหลวจากน้ำหนักตัวมากถึง 2 เปอร์เซ็นต์ ทำให้กระหายน้ำมากขึ้นจาก 5 เป็น 6 เปอร์เซ็นต์

ทำให้ความตื่นเต้นของมอเตอร์เพิ่มขึ้น อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้น ความสามารถทางจิตมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ สามารถนำไปสู่ภาวะยุบ โคม่าและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิร่างกายที่คุกคามชีวิตจาก 8 ถึง 12 เปอร์เซ็นต์ มีความสำคัญต่อร่างกายในกรณีที่ขาดน้ำโดยสิ้นเชิงอาจเสียชีวิตได้ภายใน 5 ถึง 7 วัน ด้วยปริมาณน้ำคุณภาพดีที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสนามรบ จึงมักมีสิ่งล่อใจที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตในการใช้น้ำที่มีอยู่

ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ด้านสุขอนามัยของทหารมีความซับซ้อนอย่างมาก โดยระบบจ่ายน้ำพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยปริมาณน้ำระบบบำบัดน้ำและเครือข่ายน้ำประปา ระบบเหล่านี้สามารถเป็นอิสระได้ เช่น เป็นของกรมทหารจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารที่กำหนด และส่วนกลาง เช่น ที่อยู่ในนิคมพลเรือนการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารตามสัญญา ค่ายทหารมีน้ำจากท่อส่งน้ำขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นเดียวกับองค์กรและองค์กรของหน่วยงานอื่นๆ จากท่อส่งน้ำที่โรงงานของกระทรวงกลาโหม

 

 

บทความที่น่าสนใจ : ตับอักเสบซี การติดต่อของโรครวมถึงยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี

บทความล่าสุด